Lezingen Winterreise!

4 Oktober, Goede Gooier, Blaricum (besloten)

22, Rotary Zuid (besloten)

7 November, Amsterdam, privé woning (semi-besloten)

25 November, Tennisclub Festina (besloten)

Wilt u een lezing bijwonen? Mailt u info@grotezangers.nl, dan proberen we u te plaatsen

Lezing Die Winterreise, cyclus voor bariton en piano van Franz Schubert  

De artistiek directeur van Stichting Grote Zangers, ook docerend aan de universiteit Utrecht,  kan in deze periode voor gezelschappen een lezing verzorgen.  Het onderwerp is Die Winterreise van Schubert. Er zijn geen kosten aan verbonden, wij zijn een ideële (ANBI-)stichting ter bevordering van klassieke zang. De lezing kan 30 tot max. 45 minuten duren.

In het kader van onze primaire doelstelling (zie elders op deze site) organiseert Grote Zangers op 17 November a.s.  namelijk een uitvoering van Die Winterreise door de Oostenrijkse bariton Florian Boesch, in het Muziekgebouw aan het IJ. Dit is een zeer bijzonder concert: Die Winterreise is de meest monumentale liedcyclus die er bestaat, een beetje vergelijkbaar met wat De Nachtwacht is voor het Rijksmuseum. Verder is Florian Boesch hier te lande in de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een publiekslieveling en één van de allergrootste zangers van deze tijd.

Om deze gebeurtenis te benadrukken, verzorgt Theo van den Bogaard in de weken voorafgaand aan dit concert ca. 10 x een lezing over Die Winterreise. Maar de lezing staat geheel op zichzelf. Van den Bogaard heeft de lezing eerder gedaan: de toehoorders luisteren eerst naar 1 tot  maximaal 3 liederen uit de cyclus. Daarna wordt gezamenlijk de poëzie gelezen en geeft Van den Bogaard achtergronden over de muziek en betekenis van symbolen in de poëzie. Tot slot worden dezelfde liederen opnieuw beluisterd. De aanwezigen zullen dan veel méér in het lied horen dan de eerste keer.

De lezing kan dit seizoen bij u plaatsvinden ergens tussen 15 September en 15 November 2018. U kunt ons mailen of bellen indien u hierin interesse heeft en zoja, eventueel een datum voor stellen.

Contactpersoon: Lia van der Steen, secretaris St. Grote zangers.