OVER GROTE ZANGERS

De stichting Grote Zangers, een culturele ANBI, is opgericht in  2010, met als doel 1) de Liedkunst in Nederland te promoten en 2) veelbelovende, jonge zangers te steunen in de startfase van hun carrière. Meteen bij de oprichting is hiertoe een samenwerking met het Muziekgebouw  de Serie Grote Zangers van start gegaan. De serie heeft als oogmerk het naar Nederland brengen van de wereldwijde top van Liedzangers voor toonaangevende concerten. De Serie gaat nu zijn 10e seizoen in,  het publiek is enthousiast en geeft aan ook gemotiveerd te zijn voor andere initiatieven van Stichting Grote Zangers.

BESTUUR
Wouter van Nispen tot Sevenaer, voorzitter
Lia van der Steen, secretaris
Gerhard Opheikens, penningmeester


ORGANISATIE
Theo van den Bogaard, directeur
Hanna Schreuders, productie en casting

RAAD VAN TOEZICHT
Sjoerd Schaafsma
Adriaan Krans
Leo Spigt