VRIENDEN

VRIEND WORDEN: Serie, Stichting en Vrienden van Grote Zangers

De Serie. Kwalitatief hoogwaardige liedkunst -een zanger en pianist die een lied brengen-  is in ons land een zeldzaamheid geworden. En toch, behalve in Wigmore Hall, Carnegie Hall en de Musikverein zingen de beste liedzangers ter wereld nu ook in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Deze zaal is qua vorm en inhoud – 725 stoelen – gelijkwaardig aan bovengenoemde zalen waar de wereldtop zijn liedrecitals geeft; een optimale akoestiek, een intieme sfeer –  de stemmen komen er volledig tot hun recht. De serie Grote Zangers streeft naar het bieden van verfijning en experiment. Zanger en pianist schaven aan een lied, een regel, soms jarenlang.

Theo van den Bogaard, sinds 19 jaar Impresario, is initiatiefnemer van de “Serie Grote Zangers” en directeur van de gelijknamige stichting. De kans om in 2010 een eigen liedserie te beginnen in Muziekgebouw aan ’t IJ heeft hij met beide handen aangegrepen. Het eerste seizoen van de serie opende meteen al met artiesten uit die wereldtop. De Serie is succesvol: het 10e seizoen staat sinds kort on-line. Theo begon Serie Grote Zangers met de overtuiging dat er publiek is voor topzangers. Journalisten schreven er al snel over. NRC Handelsblad werd mediapartner. Dat leidde tot uitverkochte zalen. De Serie is een product van cultureel ondernemerschap, de inkomsten komen uit kaartverkoop en mecenaat en men is daarmee onafhankelijk van overheid en subsidies.

De Stichting Grote Zangers (GZ)  is een particulier initiatief en is gelijktijdig met de Serie opgericht. De stichting heeft een actief bestuur en een klein team van pro deo medewerkers. hierbinnen is een Vriendenclub actief die steunt met jaarlijkse donaties. Aan Grote Zangers is eind 2011 de culturele *ANBI Status toegekend door de Belastingdienst. *Algemeen Nut Beogende Instelling

Doelstellingen van de Stichting GZ. Hier even in het algemeen:  Het bevorderen en verder verspreiden van de zang en liedkunst op alle mogelijke manieren. Een voorbeeld daarvan is het oprichten van onze huis-recital bijeenkomsten waar Vrienden kunnen kennismaken met de jonge generatie zangers die nu (af)studeert. Sinds 2015 zijn we actief met 6 recitals per jaar, naast onze Serie in het Muziekgebouw. Beoogt de laatste de wereldtop naar Nederland te halen, de andere focust op het steunen van  jong nationaal talent; de toekomstige generaties zangers.

Speerpunt van de steun aan jonge net startende beroepszangers is hen zoveel mogelijk podia te verschaffen, zodat hun kansen om te kunnen doorbreken worden versterkt. Zie voor meer info de button Jonge Grote Zangers.(JGZ)

Vriend worden: Wij hebben Vrienden nodig, want het werk van de stichting GZ wordt  intensiever en de verdere professionalisering van ons JGZ traject kan niet zonder financiële middelen. Door de donaties van de Vrienden is het ons mogelijk om daadwerkelijk steun te bieden aan het jonge talent, zowel financieel als qua begeleiding. Vrienden van Grote Zangers spelen een belangrijke rol als ambassadeur, schenker en toegewijd publiek op onze huis- en serie concerten. Uw Vriendschap maakt het mede mogelijk  om in Nederland op hoog niveau van vocale muziek te genieten.

Waaraan worden de donaties van de Vrienden besteed? Wij betalen geen belasting over uw gift. De middelen die Vrienden ons toevertrouwen, worden volledig gebruikt om onze doelstellingen te verwezenlijken. Bij uitgaven moet u denken aan het organiseren van de huisconcerten  en andere lokaties en bijbehorende condities, zowel om te repeteren als om op te treden. Ook de verstrekking van onkosten vergoedingen en subsidies (masterclasses) aan de jonge zangers wordt door de Vrienden gefinancierd, alsmede hun artistiek inhoudelijke begeleiding door Theo en projectmedewerkers bij St. Grote Zangers.

Vriend worden van Stichting Grote Zangers betekent dat u een verbintenis tot periodiek schenken aangaat met de stichting voor 5 jaar. In elk jaar schenkt u een geldbedrag van 500€ of meer. Dit is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen als particulier of bedrijf, zodat u een aanzienlijk deel van uw gift weer terugontvangt van de Belastingdienst. (Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift zijn niet, of slechts voor een klein deel aftrekbaar.)  De aftrek is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en uw leeftijd. Het voordeel kan oplopen tot 52%. Zie ook de pagina “Fiscale voordelen en de Geefwet” hieronder.

Met  uw structurele steun wordt de continuïteit van ons werk verzekerd. Wij hebben de afgelopen jaren een stabiele groep van 50 Vrienden opgebouwd. Voorlopig is dit ons maximum, want aangezien Vrienden bij huisrecitals1 introducé mogen meenemen is de max- capaciteit van de meeste huisconcert-lokaties nu bereikt. Veel vrienden van het eerste uur hebben al bijgetekend voor een 2e termijn van 5 jaar steun, en waarderen juist de kleinschaligheid. Maar, er komt toch ieder jaar wel weer wat ruimte voor nieuwe Vrienden, dus uzelf opgeven als geïnteresseerde in een Vriendschap kan altijd, u hoort dan meteen wanneer er weer open plekken komen.

Er zijn aantrekkelijke privileges verbonden aan deze Vriendschap: Zo heeft u 4 x per jaar de mogelijkheid om via een vrijkaart iemand uit te nodigen om voor één van de Serie-concerten. U ontvangt uitnodigingen voor de huisrecitals, vriendenborrels en verdere door ons geïnitieerde optredens voor jonge zangers. En u hebt u er een groep gelijkgestemde vrienden bij, met wie u veel muzikale genietingen kunt uitwisselen.

Wilt u een “Vriendschap” met ons aan gaan? Zoja, dan is een bevestigingsmailtje naar Info@grotezangers.nlmet uw NAW gegevens en tel.nr. genoeg.  Heeft u nog vragen, bel dan gerust met Lia van der Steen (06-46535462)

FISCALE VOORDELEN & DE GEEFWET

De stichting Grote zangers heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften voor 100%  aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Met de huidige Geefwet is schenken heel aantrekkelijk. Van 1 januari 2012 tot in ieder geval  1 januari 2019, (deze z.g. “Multiplier” wordt in de praktijk tot nu toe  ieder jaar verlengd)  mag u uw totaal aan giften aan culturele ANBI’s voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor dit voordeel geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 in totaal. Schenkt u meer dan € 5.000, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Periodieke schenking of eenmalige schenking?

Voor een eenmalige gift geldt, dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 minus uw persoonsgebonden aftrek.

Er zijn echter grote belastingvoordelen als u periodiek schenkt met een schenkingsovereenkomst. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal vijf jaar. Een periodieke gift aan stichting Grote Zangers is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

In de 2 rekenvoorbeelden die uitgaan van of het 42% of het 52% tarief, kunt u zien welk voordeel een periodieke schenking voor u met zich meebrengt. Op de bovenste regel vindt u 5 voorbeeld- bruto bedragen. Daaronder is dan steeds uw voordeel berekend. Onder de nieuwe Geefwet kost uw gift nu minder dan voorheen. Als u uitgaat van een bedrag dat u netto aan ons zoudt willen schenken, ziet u op de bovenste regel wat de schenking voor bruto kosten met zich meebrengt. In de kolom daaronder ziet u het maximale voordeel dat u met uw gift onder de Geefwet kunt bereiken. Een gift van € 5.000 is het plafond dat u met de multiplier van 25% kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor hen die een vijfjarige Vriendschap met ons aangaan, is een schenkingsbedrag van 500 € per jaar de ondergrens. Er zijn grote en kleine Vriendenclubs onder de culturele Anbi’s.  Het  Rijksmuseum bijvoorbeeld, heeft nu 17.000 Vrienden, want men kan al voor een bedrag ver onder de 100 euro per jaar deelnemen. Andere Anbi’s zoals GZ, kiezen voor minder Vrienden voor een wat groter bedrag per jaar. Wij zijn als kleine stichting beperkt in financiën en menskracht  en vriendschappen onderhouden kost geld. Wij besteden  het bedrag dat een Vriend schenkt, liever geheel aan de begeleiding van de jonge zangers, maar bieden u als tegenprestatie wél een exclusieve recitalserie in voor de stem geschikte Amsterdamse woonhuizen. St. GZ werkt met onbezoldigde medewerkers en heeft weinig tot geen kosten op onderhoudsgebied. U steunt ons daardoor zeer effectief. Eenmalig een kleiner bedrag doneren mag natuurlijk altijd, maar de continuïteit in onze activiteiten wordt verzekerd door onze meerjarige donateurs. Wij hopen dat deze informatie u inzicht heeft verschaft.