VRIENDEN

VRIEND WORDEN: De Serie, de Stichting en de Vrienden van Grote Zangers

De Serie Kwalitatief hoogwaardige liedkunst -een zanger en pianist die een lied brengen-  is in ons land een zeldzaamheid geworden. En toch, behalve in Wigmore Hall, Carnegie Hall en de Musikverein zingen de beste liedzangers ter wereld nu ook in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Deze zaal is qua vorm en inhoud – 725 stoelen – gelijkwaardig aan bovengenoemde zalen waar de wereldtop zijn liedrecitals geeft; een optimale akoestiek, een intieme sfeer –  de stemmen komen er volledig tot hun recht. De serie Grote Zangers streeft naar het bieden van verfijning en experiment. Zanger en pianist schaven aan een lied, een regel, soms jarenlang.

Theo van den Bogaard, sinds 17 jaar Impresario, is initiatiefnemer van de “serie Grote Zangers” en directeur van de gelijknamige stichting. De kans om een eigen liedserie te beginnen in Muziekgebouw aan ’t IJ, heeft hij met beide handen aangegrepen. Het eerste seizoen van de serie opende in 2010 meteen al met artiesten uit die wereldtop. De serie is succesvol en draait nu 9 jaar. Theo begon de serie Grote Zangers met de overtuiging dat er publiek is voor topzangers. Journalisten schreven al snel over de serie, NRC Handelsblad werd mediapartner. Dat leidde tot uitverkochte zalen. Serie GZ is een product van cultureel ondernemerschap, men  haalt inkomsten uit kaartverkoop en mecenaat en is daarmee onafhankelijk van overheid en subsidies.

De Stichting Grote Zangers (GZ)  is een particulier initiatief en is gelijktijdig met de Serie opgericht. De stichting heeft een klein team van Pro deo medewerkers, dat door Theo van den Bogaard wordt aangestuurd. Binnen de stichting is een Vriendenclub actief die steunt met jaarlijkse donaties. Aan Grote Zangers is eind 2011 de culturele *ANBI Status toegekend door de Belastingdienst. *Algemeen Nut Beogende Instelling

Doelstellingen van de Stichting in het algemeen  Het bevorderen en verder verspreiden van de zang en liedkunst op alle mogelijke manieren. Een voorbeeld daarvan is het oprichten van onze concertseries: de ene beoogt de wereldtop naar Nederland te halen, de andere focust op het steunen van  jong nationaal talent; de toekomstige generaties zangers. Speerpunt is hen zoveel mogelijk podia te verschaffen, zodat hun kansen om te kunnen doorbreken worden versterkt. Wij hebben daartoe een educatief raamwerk ontworpen, met centraal daarin podia als de Voorprogramma’s van onze concertserie in het Muziekgebouw en onze eigen Huisconcertseriebij onze “Vrienden” en andere relaties thuis. Muziekinhoudelijke begeleiding en het  organiseren van Masterclasses en Audities zijn hiervan ook onderdeel. Grote Zangers maakt  dankbaar gebruik van de know-how en relatie- en artistieke netwerken van Impresariaat  “Alferink Artists Management”.

Wij hebben u als Vriend nodig, want het werk van de stichting GZ wordt  intensiever en de verdere professionalisering van ons Jonge Grote Zangers traject kan niet zonder financiele middelen. Door de donaties van de Vrienden is het ons mogelijk om daadwerkelijk steun te bieden aan het jonge talent, zowel financieel als qua begeleiding. Vrienden van Grote Zangers spelen een belangrijke rol als ambassadeur, schenker en toegewijd publiek op onze huis- en serie concerten. Uw Vriendschap maakt het mede mogelijk  om in Nederland op hoog niveau van vocale muziek te genieten.

Waaraan worden de donaties van de Vrienden besteed? Wij betalen geen belasting over uw gift. De middelen die Vrienden ons toevertrouwen, worden volledig gebruikt om onze doelstellingen te verwezenlijken. Bij uitgaven moet u denken aan het organiseren van de huisconcerten  en andere lokaties en bijbehorende condities, zowel om te repeteren als om op te treden. Ook de bemiddeling naar podia buiten Amsterdam zal vanaf 2018 worden gerealiseerd. Het kunnen verstrekken van onkostenvergoedingen/kleine honoraria aan de jonge zangers wordt ook door de Vrienden gefinancierd, alsmede hun artistiek inhoudelijke begeleiding door een part time professional in dienst van Grote Zangers.

Vriend worden van Stichting Grote Zangers betekent dat u een verbintenis tot periodiek schenken aangaat met de stichting voor 5 jaar. In elk jaar schenkt u een geldbedrag van 500 € of meer. Dit is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen als particulier of bedrijf, zodat u een aanzienlijk deel van uw gift weer terugontvangt van de Belastingdienst. (Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift zijn niet, of slechts voor een klein deel aftrekbaar.)  De aftrek is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en uw leeftijd. Het voordeel kan oplopen tot 52%. Zie ook de pagina “Fiscale voordelen en de Geefwet” hieronder. Met  uw structurele steun wordt de continuiteit van ons werk verzekerd. Wij willen de komende jaren een stabiele groep van 50 á 75 Vrienden opbouwen. Wij zijn thans op twee derde van de bovengrens van 75 Vrienden.  Er zijn aantrekkelijke privileges verbonden aan deze Vriendschap: Zo heeft u 4 x per jaar de mogelijkheid om via een vrijkaart iemand uit te nodigen om één van de door ons georganiseerde Serie-concerten bij te wonen. Ook ontvangt u uitnodigingen voor alle (6 p.j.) huisconcerten, vriendenborrels en verdere door ons geintieerde optredens voor jonge zangers. En u hebt u er een groep gelijkgestemde vrienden bij, met wie u veel muzikale genietingen kunt uitwisselen.

Wilt u een “Vriendschap” met ons aan gaan? Zoja, dan is een bevestigingsmailtje naar Info@grotezangers.nl met uw NAW gegevens en tel.nr. genoeg.  Wij zenden u dan het schenkingsdocument van de belastingdienst ter ondertekening toe. Heeft u nog vragen, bel dan gerust met Lia van der Steen (06-46535462)

 

FISCALE VOORDELEN & DE GEEFWET

De stichting Grote zangers heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften voor 100%  aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Met de huidige Geefwet is schenken heel aantrekkelijk. Van 1 januari 2012 tot in ieder geval  1 januari 2019, (deze z.g. “Multiplier” wordt in de praktijk tot nu toe  ieder jaar verlengd)  mag u uw totaal aan giften aan culturele ANBI’s voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor dit voordeel geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 in totaal. Schenkt u meer dan € 5.000, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Periodieke schenking of eenmalige schenking?

Voor een eenmalige gift geldt, dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 minus uw persoonsgebonden aftrek.

Er zijn echter grote belastingvoordelen als u periodiek schenkt met een schenkingsovereenkomst. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal vijf jaar. Een periodieke gift aan stichting Grote Zangers is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

In de 2 rekenvoorbeelden die uitgaan van of het 42% of het 52% tarief, kunt u zien welk voordeel een periodieke schenking voor u met zich meebrengt. Op de bovenste regel vindt u 5 voorbeeld- bruto bedragen. Daaronder is dan steeds uw voordeel berekend. Onder de nieuwe Geefwet kost uw gift nu minder dan voorheen. Als u uitgaat van een bedrag dat u netto aan ons zoudt willen schenken, ziet u op de bovenste regel wat de schenking voor bruto kosten met zich meebrengt. In de kolom daaronder ziet u het maximale voordeel dat u met uw gift onder de Geefwet kunt bereiken. Een gift van € 5.000 is het plafond dat u met de multiplier van 25% kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor hen die een vijfjarige Vriendschap met ons aangaan, is een schenkingsbedrag van 500 € per jaar de ondergrens. Er zijn grote en kleine Vriendenclubs onder de culturele Anbi’s.  Het  Rijksmuseum bijvoorbeeld, heeft nu 17.000 Vrienden, want men kan al voor een bedrag ver onder de 100 euro per jaar deelnemen. Andere Anbi’s zoals GZ, kiezen voor minder Vrienden voor een wat groter bedrag per jaar. Wij zijn als kleine stichting beperkt in financiën en menskracht  en vriendschappen onderhouden kost geld. Wij besteden  het bedrag dat een Vriend schenkt, liever geheel aan de begeleiding van de jonge zangers, maar bieden u als tegenprestatie wél een exclusieve recitalserie in voor de stem geschikte Amsterdamse woonhuizen. St. GZ werkt met onbezoldigde medewerkers en heeft weinig tot geen kosten op onderhoudsgebied. U steunt ons daardoor zeer effectief. Eenmalig een kleiner bedrag doneren mag natuurlijk altijd, maar de continuïteit in onze activiteiten wordt verzekerd door onze meerjarige donateurs. Wij hopen dat deze informatie u inzicht heeft verschaft.