ANBI

A. De naam van de instelling

Stichting Grote Zangers

B. Het RSIN

8503 01 002

C. Het post- of bezoekadres

Postadres:

Stichting Grote Zangers p/a Alferink
Herengracht 458
1017 CA AMSTERDAM

Bezoekadres:
Herengracht 450
1017 CA AMSTERDAM

D. De doelstelling

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van klassieke muziek, in het bijzonder vocale muziek.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
– het samenstellen van een ensemble en het (doen) uitvoeren van muziekwerken door dit ensemble voor een breed publiek;
– het bieden van een podium aan jong talent en hoogwaardige musici;
– het verkennen en ten gehore brengen van nieuw, onderbelicht of onbekend repertoire, alsmede het geven van opdrachten tot het componeren van muziekwerken;
– talentontwikkeling van musici door het organiseren van masterclasses; het verspreiden van muziekwerken via verschillende audiomedia, zoals radio, internet, streaming;
– het organiseren van lezingen en informatieve bijeenkomsten rondom (vocale) muziek;
– al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

E. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

F. De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders

Bestuur:

Wouter van Nispen tot Sevenaer, voorzitter

Lia van der Steen, secretaris

Gerhard Opheikens, penningmeester

 

Raad van Toezicht:
De heer A.W.M. Krans, voorzitter
De heer L.C.J.M. Spigt, mecenaat
De heer S.R. Schaafsma, financiën

Het beloningsbeleid: de leden van de Raad van Toezicht en Bestuur werken pro bono ten behoeve van Stichting Grote Zangers.