Stichting Grote Zangers als culturele ANBI

De overheid stimuleert het doneren aan culturele instellingen als Stichting Grote Zangers door u te laten profiteren van extra belastingvoordeel. Laat u voor een concreet advies informeren door uw accountant. Of bereken snel wat een gift u netto zou kosten via een schenkcalculator.

Onderstaande gegevens geven u als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde inzage in het functioneren van Stichting Grote Zangers als ANBI.

Officiële naam
Stichting Grote Zangers

RSIN
8503 01 002

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Op aanvraag: info@grotezangers.nl

KVK-nummer
521 037 57

Het beloningsbeleid
Alle leden van de Raad van Toezicht en Bestuur ontvangen geen beloning. Er is niemand in vaste dient. Het bestuur huurt externe professionals in voor de programmering en publiciteit

Rekeningnummer
NL55 INGB 0005 6610 17

 

 

De balans en de staat van baten en lasten
2022 Balans en Staat van Baten en Lasten
2021 Balans en Staat van baten en lasten
2020 Balans en Staat van baten en lasten

 

 

close