Vrienden Stichting Grote Zangers

Bent u enthousiast over Stichting Grote Zangers? Wilt u bijdragen aan het ontwikkelen van Jonge Grote Zangers? Word Vriend. Uw bijdrage helpt.

Door de donaties van onze Vrienden is het mogelijk om daadwerkelijk steun te bieden aan jong talent, zowel financieel als qua begeleiding. Vrienden van Grote Zangers spelen een belangrijke rol als ambassadeur, schenker en toegewijd publiek op onze huis- en serie concerten. Uw Vriendschap maakt het mede mogelijk om in Nederland op hoog niveau van vocale muziek te genieten.

Waaraan worden de donaties van de Vrienden besteed? 
Wij betalen geen belasting over uw gift. De middelen die Vrienden ons toevertrouwen, worden volledig gebruikt om onze doelstellingen te verwezenlijken. Bij uitgaven moet u denken aan het organiseren van huis- en andere concerten en bijbehorende condities, zowel om te repeteren als om op te treden. Ook de verstrekking van onkosten vergoedingen en subsidies (masterclasses) aan de jonge zangers wordt door de Vrienden gefinancierd, alsmede hun artistiek inhoudelijke begeleiding door Theo van den Bogaard en projectmedewerkers bij Stichting Grote Zangers.

Wat vragen wij van u?
Vriend worden van Stichting Grote Zangers betekent dat u een verbintenis tot periodiek schenken aangaat met de stichting voor 5 jaar. In elk jaar schenkt u een geldbedrag van 500€ of meer. Zie meer informatie onder het kopje Fiscale voordelen en de Geefwet hieronder.

Wat krijgt u er voor terug?
U hebt twee keer per seizoen de mogelijkheid om via een vrijkaart iemand uit te nodigen voor één van de Serie-concerten. U ontvangt uitnodigingen voor de huisrecitals, vriendenborrels en verdere door ons geïnitieerde optredens voor jonge zangers. En u hebt er een groep vrienden bij, met wie u veel muzikale genietingen kunt uitwisselen.

Vriend worden of meer informatie?
Mail naar vrienden@grotezangers.nl.

Fiscale voordelen en de Geefwet

De stichting Grote zangers heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften voor 100%  aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Met de huidige Geefwet is schenken heel aantrekkelijk. Van 1 januari 2012 tot in ieder geval 1 januari 2021, (deze z.g. “Multiplier” wordt in de praktijk tot nu toe  ieder jaar verlengd)  mag u uw totaal aan giften aan culturele ANBI’s voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor dit voordeel geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 in totaal. Schenkt u meer dan € 5.000, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Periodieke schenking of eenmalige schenking?
Voor een eenmalige gift geldt, dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 minus uw persoonsgebonden aftrek.

Er zijn echter grote belastingvoordelen als u periodiek schenkt met een schenkingsovereenkomst. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal vijf jaar. Een periodieke gift aan stichting Grote Zangers is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

In de 2 rekenvoorbeelden die uitgaan van of het 42% of het 52% tarief, kunt u zien welk voordeel een periodieke schenking voor u met zich meebrengt. Op de bovenste regel vindt u 5 voorbeeld- bruto bedragen. Daaronder is dan steeds uw voordeel berekend. Onder de nieuwe Geefwet kost uw gift nu minder dan voorheen. Als u uitgaat van een bedrag dat u netto aan ons zoudt willen schenken, ziet u op de bovenste regel wat de schenking voor bruto kosten met zich meebrengt. In de kolom daaronder ziet u het maximale voordeel dat u met uw gift onder de Geefwet kunt bereiken. Een gift van € 5.000 is het plafond dat u met de multiplier van 25% kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor hen die een vijfjarige Vriendschap met ons aangaan, is een schenkingsbedrag van 500 € per jaar de ondergrens. Er zijn grote en kleine Vriendenclubs onder de culturele Anbi’s.  Het Rijksmuseum bijvoorbeeld, heeft nu 17.000 Vrienden, want men kan al voor een bedrag ver onder de 100 euro per jaar deelnemen. Andere Anbi’s zoals GZ, kiezen voor minder Vrienden voor een wat groter bedrag per jaar. Wij zijn als kleine stichting beperkt in financiën en menskracht  en vriendschappen onderhouden kost geld. Wij besteden het bedrag dat een Vriend schenkt, liever geheel aan de begeleiding van de jonge zangers, maar bieden u als tegenprestatie wél ieder seizoen een exclusieve recitalserie in voor de stem geschikte Amsterdamse woonhuizen. St. GZ werkt met onbezoldigde medewerkers en heeft weinig tot geen kosten op onderhoudsgebied. U steunt ons daardoor zeer effectief. Eenmalig een kleiner bedrag doneren mag natuurlijk altijd, maar de continuïteit in onze activiteiten wordt verzekerd door onze meerjarige donateurs. Wij hopen dat deze informatie u inzicht heeft verschaft.

close