Vrienden Stichting Grote Zangers

Bent u enthousiast over Stichting Grote Zangers? Wilt u bijdragen aan het ontwikkelen van Jonge Grote Zangers? Word Vriend. Uw bijdrage helpt.
Door de donaties van onze Vrienden is het mogelijk om daadwerkelijk steun te bieden aan jong talent, zowel financieel als qua begeleiding. Vrienden van Grote Zangers spelen een belangrijke rol als ambassadeur, schenker en toegewijd publiek op onze huis- en serie concerten. Uw Vriendschap maakt het mede mogelijk om in Nederland op hoog niveau van vocale muziek te genieten.

Waaraan worden de donaties van de Vrienden besteed? 
Wij betalen geen belasting over uw gift. De middelen die Vrienden ons toevertrouwen, worden volledig gebruikt om onze doelstellingen te verwezenlijken. Bij uitgaven moet u denken aan het organiseren van huis- en andere concerten en bijbehorende condities, zowel om te repeteren als om op te treden. Ook de verstrekking van onkosten vergoedingen en subsidies (masterclasses) aan de jonge zangers wordt door de Vrienden gefinancierd, alsmede hun artistiek inhoudelijke begeleiding door Theo van den Bogaard en projectmedewerkers bij Stichting Grote Zangers.

Wat vragen wij van u?
Vriend worden van Stichting Grote Zangers betekent dat u een verbintenis tot periodiek schenken aangaat met de stichting voor 5 jaar or langer. In elk jaar schenkt u een geldbedrag van 500€ of meer.

Wat krijgt u er voor terug?
U hebt twee keer per seizoen de mogelijkheid om via een vrijkaart iemand uit te nodigen voor één van de Serie-concerten. U ontvangt uitnodigingen voor de huisrecitals, vriendenborrels en verdere door ons geïnitieerde optredens voor jonge zangers. En u hebt er een groep vrienden bij, met wie u veel muzikale genietingen kunt uitwisselen.

Fiscale voordelen
Uw schenking mag, indien deze de vorm heeft van een periodieke gift, altijd volledig worden afgetrokken in box 1. De eerste 5.000 euro per jaar zelfs voor 125 procent (6.250 euro). Het tarief waartegen een schenking aan een ANBI mag worden verrekend, wordt in drie stappen aangepast van 43% over 2021 naar 37% over 2023. 

Vriend worden of meer informatie?
Mail naar vrienden@grotezangers.nl.

 

 

close