Lezingen Winterreise

Lezingen Winterreise! 4 Oktober, Goede Gooier, Blaricum (besloten) 22, Rotary Zuid…
Lezingen Winterreise! 4 Oktober, Goede Gooier, Blaricum (besloten) 22, Rotary Zuid (besloten) 7 November, Amsterdam, privé woning (semi-besloten) 25 November, Tennisclub Festina (besloten) Wilt u een lezing bijwonen? Mailt u info@grotezangers.nl, dan proberen we u te plaatsen Lezing Die Winterreise, cyclus voor bariton en piano van Franz Schubert   De artistiek directeur van Stichting Grote Zangers, ook docerend aan de universiteit Utrecht,  kan Meer